بازیافت و استفاده‌ی دوباره‌ی باتری‌های لیتیوم در صنعت خودروسازی- دکتر محمد کاشانی

بازیافت و استفاده‌ی دوباره‌ی باتری‌های لیتیوم در صنعت خودروسازی- دکتر محمد کاشانی

سخنران: دکتر محمد کاشانی
سمت: دکتری
سخنران: دکتر علیرضا رستگار‌پناه
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: موسسه فارادی
کشور: هند
محل سخنرانی: شرکت سایپا
زمان: یک‌شنبه 16 دی ماه 1397، ساعت 14:00 تا 16:30
موضوع کارگاه اول: بازیافت و استفاده‌ی دوباره‌ی باتری‌های لیتیوم در صنعت خودروسازی
موضوع کارگاه دوم: راه حل های ارتباطی بی سیم برای وسایل نقلیه متصل و خودمختار و اینترنت اشیا
wireless Communication Solutions for Connected and Autonomous Vehicles and IoT