مدرسه تابستانی «دوره جامع مجازی شبیه‌سازی فرایندهای کسب‌و‌کار»

مدرسه تابستانی «دوره جامع مجازی شبیه‌سازی فرایندهای کسب‌و‌کار»

Simulation Summer School

دوره جامع شبیه‌سازی به منظور معرفی ابزارهای سه‌گانه شبیه‌سازی (گسسته-پیشامد، سیستم داینامیک و عامل بنیان) طراحی شده که در روزهای پنج شنبه و جمعه سه هفته متوالی در مرداد و شهریور ماه به صورت مجازی برگزار خواهد شد. مزیت این دوره تجمیع رویکردهای متنوع شبیه‌سازی، معرفی سه نرم‌افزار پرکاربرد و پیاده‌سازی پروژه‌های واقعی می‌باشد. مدرسین این دوره از اساتید برجسته و شناخته‌شده بوده که تجربه‌های متعدد پژوهشی و صنعتی دارند. مخاطبان این دوره دانشجویان، پژوهشگران و مدیران صنعتی در رشته‌های مهندسی صنایع، مدیریت، کارآفرینی، اقتصاد و علوم اجتماعی می باشند.

این دوره به‌صورت مجازی، توسط اساتید برجسته این حوزه و در روزهای زیر برگزار می‌شود:

محورهای این دوره به تفکیک نرم‌افزارها، به شرح زیر هستند:

هزینه های دوره و مخاطبان:

  1. هزینه کل دوره 1,500,000 تومان می باشد
  2. هزینه هر ماژول جداگانه 700 هزار تومان می باشد.
  3. ثبت نام تا 20 / 05 / 1399 شامل 20 درصد تخفیف می باشد.
  4. ثبت نام گروهی 10 نفر و بیشتر شامل 10 درصد تخفیف خواهد بود.
simulation-summer-school-brochure

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به لینک زیر مراجعه کنید:

https://bit.ly/3fL84R6