نشست بررسی دیدگاه ها و موقعیت ها در ایران‌‌

نشست بررسی دیدگاه ها و موقعیت ها در ایران‌‌

عنوان رویداد: نشست بررسی دیدگاه ها و موقعیت ها در ایران‌‌
محل برگزاری: استرالیا
زمان:  20 و 21بهمن ماه 1395
شرح رویداد: نشست صمیمی طرح دیدگاه ها و بررسی موقعیت های علمی و تخصصی در ایران، با حضور متخصصان و کارآفرینان ایرانی ساکن استرالیا، در دو روز بیست و بیست و یک بهمن ماه، در دو شهر ملبورن و سیدنی استرالیا برگزار شد. در این نشست که به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری موسسه توسعه دانش فردای ایرانیان برگزار شد، جمعی از مدیران و مسئولان این معاونت به بحث و تبادل نظر با ایرانیان متخصص ساکن در استرالیا، پرداختند.
melbourne
sydney