اولین همایش توسعه همکاری نخبگان ایرانی فارغ‌التحصیل خارج از کشور و نخبگان جمهوری عراق

اولین همایش توسعه همکاری نخبگان ایرانی فارغ‌التحصیل خارج از کشور و نخبگان جمهوری عراق

عنوان کنفرانس: اولین همایش توسعه همکاری نخبگان ایرانی فارغ‌التحصیل خارج از کشور و نخبگان جمهوری عراق
زمان: 9 اسفند ماه 1397، ساعت 8:00 تا 16:00
محل برگزاری: دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف
The first conference to develop cooperation between Iranian elites