پروتکل هماهنگی سخنرانان در موسسه ایران نالج

پروتکل داخلی موسسه بین­‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان برای هماهنگی سخنرانی/کارگاه

 1. ارسال ایمیل تایید اطلاعات اولیه (زمان سفر و موضوع سخنرانی/کارگاه) برای سخنران

 2. بررسی اطلاعات مربوط به سخنرانی توسط کارشناسان این موسسه

 3. هماهنگ کردن یک جلسه آنلاین از طریق اسکایپ یا سایر نرم افزارهای ارتباط تلفنی آنلاین برای آشنایی بیشتر و همچنین بررسی ترجیحات مورد نظر ایشان در مورد میزبان، مخاطب، غیره

 4. پیدا کردن میزبان مناسب با توجه به موضوع ارائه‌­شده و ترجیحات سخنران

 5. ارتباط با میزبان و هماهنگ کردن سخنرانی/کارگاه

 6. ارسال فرم نظرسنجی آنلاین برای میزبان، مخاطبان و سخنران

 7. جمع­ آوری و بررسی نتایج نظرسنجی

 8. پس از ارائه سخنرانی/کارگاه، کارشناسان موسسه توسعه دانش فردای ایرانیان با توجه به معیارهایی نظیر سوابق سخنران و نتایج نظرسنجی از میزبان و مخاطبان و همچنین تصمیم کارگروه مشاوران موسسه به تعیین میزان کمک هزینه سفر اختصاص‌­یافته به سخنران می­پردازد که این میزان به شرح زیر متغیر خواهد بود:

  الف) سخنران به صورت افتخاری و غیرانتفاعی و در قالب همکاری با شبکه انتشار دانش (Knowledge Diffusion Network) به ارائه سخنرانی می­پردازد و تقدیرنامه نفیسی از طرف موسسه به ایشان تقدیم خواهد شد.

  ب) تأمین کمک هزینه سفر معادل با
      ۱) ۷۰ درصد یا
      ۲) ۱۰۰ درصد

  از محل بودجه اختصاص یافته توسط مرکز نعاملات بین­‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مطابق با جدول زیر به سخنران تقدیم خواهد شد:

  نکته: شایان ذکر است مدت پرواز به معنای جمع زمان­های حضور در هواپیما (رفت یا برگشت و نه هردو) بوده و شامل مدت زمان انتظار در ترانزیت فرودگاهی نمی­گردد.

  بلیط پرواز بیشتر از 8 ساعت بلیط پرواز تا 8 ساعت بلیط پرواز تا 5 ساعت بلیط پرواز تا 2 ساعت نوع هزینه
  100 میلیون ریال 80 میلیون ریال 60 میلیون ریال 40 میلیون ریال حمایتی

   

 9. پس از تعیین میزان کمک هزینه سفر و دریافت مدارک لازم از سخنران، تفاهم نامه ای با ایشان تنظیم و امضا خواهد شد و کمک هزینه سفر، پس از تامین بودجه مورد نظر توسط بنیاد ملی نخبگان به ایشان اعطا خواهد شد.

 

Iran Knowledge Institute Protocol

 1. Sending the confirmation email (about time and topic of the talk/workshop) to the speaker

 2. Assessment of talk information (title/abstract/etc…)

 3. Arranging a Skype Call or other online platforms with the speaker before the talk/workshop for more acquaintance and know about his/her preferences about the talk (such as time, host, audience, etc…)

 4. Finding a proper host for the talk according to the speaker’s preferences

 5. Contacting the host and arranging the talk/workshop

 6. Sending the online survey form for the speaker/host/audience

 7. Collecting and studying the results of survey forms

 8. After the talk/workshop, the International Relations Experts of Iran Knowledge Institute will determine the financial support for the talk/workshop according to the results of survey forms and the advisory board of Iran Knowledge Institute’s decision:

  a) The speaker will give an honorary speech with the assistance of Knowdiff (a non-profit organization) and a certificate of appreciation will be offered to him/her by Iran Knowledge Institute.
  b) Iran Knowledge Institute will offer the financial support of his/her talk from the budget of the international interactions center of Science and Technology of Vice-Presidency for Science and Technology (VPST) according to the below table:

  *It is worth mentioning that the trip duration means the whole time passing on the plane (one way only) and doesn’t include Transit Time.


  Trip Duration (one way) 8 or more than 8 hours Up to 8 hours Up to 5 hours Up to 2 hours
  VPST Fund 100 million IRR 80 million IRR 60 million IRR 40 million IRR
 9. Once the amount of financial support is finalized, the experts will ask the speaker to provide some documents for preparing a MOU and ask the speaker to sign it. It is worth mentioning that the financial support will be transferred after budget provision by VPST.