گزارش تصویری وبینارهای ایران‌نالج در یک سال اخیر

لینک مشاهده فیلم برخی از این وبینارها:

وبینار بررسی راهبردهای طراحی کمپین‌های سرمایه‌گذاری جمعی (Crowdfunding) با تکنیک‌های علم‌داده/ پوریا درنی همدانی

وبینار مقدمه‌ای بر سیستم‌های نوآوری و گذار پایدار (نقش یادگیری سازمانی چیست؟)/ بهبود برقعی

وبینار راه و روش یک دختر ایرانی برای مدیریت عملیات در یک سازمان بزرگ آمریکایی/ لمنا پروینی

وبینار نگاه کارشناسی به نظام نوآوری در کانادا و ایران؛ شباهت‌ها و تفاوت‌ها/ معین گیاشی

وبینار مالکیت فکری و ثبت اختراع بین‌المللی