فراخوان همکاری در تشکیل شبکه بین‌المللی هوش مصنوعی

موسسه بین‌المللی توسعه دانش فردای ایرانیان (ایران‌نالج) با همکاری پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد شبکه‌ای از متخصصان ایرانی فعال در حوزه AI (هوش مصنوعی) را جهت انجام پروژه‌های مشترک گردهم آورد. لذا با توجه به حضور جناب‌عالی در بانک اطلاعاتی متخصصان ایرانی خارج از کشور از شما تقاضا می‌گردد تا با حضور در این شبکه و کمک در گسترش آن، در ایجاد شبکه بین‌المللی هوش مصنوعی ایران مشارکت نمایید.

گزارش دومین نشست صمیمی گپ و گفت با موضوع “دو دفتره مالی یعنی چه؟”

گزارش دومین نشست صمیمی گپ و گفت با موضوع “دو دفتره مالی یعنی چه؟”

در راستای برگزاری مجموعه رویدادهای مابک (مابک_با_هم)، دومین نشست از سلسله نشست‌های صمیمی گپ و گفت و با موضوع “دو دفتره مالی چه؟” در تاریخ 27 آبان ماه 98 در محل کارخانه نوآوری های‌وی برگزار گردید.

در آغاز گفتگو و جهت آشنایی، حضار به معرفی و حوزه فعالیت خود پرداختند. سپس جناب آقای فرشید رستگار به عنوان میهمان برنامه به تشریح موضوع گپ و گفت، مفهوم دو دفتره مالی و مخاطرات ناشی از آن پرداختند.

در ادامه برنامه حضار سوالات و نظرات خود را پیرامون موضوع مطرح نمودند. مجموعه نشست‌های گپ و گفت با همکاری موسسه بیدبرگ و در راستای آشنایی متخصصان ایرانی بازگشته به کشور (مابک) با مفاهیم حقوقی برگزار می‌گردد. جهت اطلاع از سایر رویدادها اینجا کلیک نمایید.

گزارش اولین نشست صمیمی گپ و گفت با موضوع “چه نوع شرکتی ثبت کنیم؟”

در راستای برگزاری مجموعه رویدادهای مابک (مابک_با_هم)، اولین نشست از سلسله نشست‌های صمیمی گپ و گفت و با موضوع “چه نوع شرکتی ثبت کنیم؟” در تاریخ 20 آبان ماه 98 در محل کارخانه نوآوری های‌وی برگزار گردید.

در آغاز گفتگو و جهت آشنایی، حضار به معرفی و حوزه فعالیت خود پرداختند. سپس جناب آقای محسن فاریابی به عنوان میهمان برنامه به تشریح موضوع گپ و گفت و انواع شرکت‌ها جهت فعالیت یک شخص حقوقی پرداختند.

در ادامه برنامه حضار سوالات و نظرات خود را پیرامون موضوع مطرح نمودند.

مجموعه نشست‌های گپ و گفت با همکاری موسسه بیدبرگ و در راستای آشنایی متخصصان ایرانی بازگشته به کشور (مابک) با مفاهیم حقوقی برگزار می‌گردد.

جهت اطلاع از سایر رویدادها اینجا کلیک نمایید.