هوای پاک برای ایران

هوای پاک برای ایران

دسته بندی رویداد: فرهنگ سازی عمومی

شرح کلی: حرکت به سمت استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر و حفظ محیط زیست با استفاده از تکنولوژی‌های جدید مانند میکرونیروگاه‌ها

مکان پیشنهادی : شهرداری منطقه 10

زمان پیشنهادی : اسفند ماه 97