سلسله رویدادهای مابک

سلسله رویدادهای مابک

موسسه ایران نالج در نظر دارد مجموعه رویدادهایی با حضور متخصصان ایرانی بازگشته به کشور (مابک) در حوزه های مختلف برگزار نماید. جهت آشنایی با رویدادهای آتی ما و همچنین رویدادهای برگزار شده، روی هر رویداد کلیک نمایید.

 

ردیف نام رویداد هشتگ دسته‌بندی وضعیت زمان
1 نشست صمیمی متخصصان ایرانی بازگشته به کشور #مابک_با_هم اتاق گفتگو برگزار شد مرداد97
2 پیاده‌روی عمومی متخصصین بازگشته #مابک_با_هم اتاق گفتگو برگزار شد مهر 97
3 بررسی دغدغه‌ها و مدون‌سازی چالش‌های مابک #مابک_با_ هم اتاق گفتگو برگزار شد آذر97
4 میهمانی مسافران سرزمین نوچ #مابک_با_ هم اتاق گفتگو برگزار شد  دی 97
5  عارضه یابی از صنایع استان یزد #مابک_با_مسئولان دیدار با مسئولین برگزار شد  بهمن 97
6 نشست تخصصی مسئولیت و برنامه حاکمیت برای مابک #مابک_با_مسئولان اتاق فکر برگزار شد  بهمن 97
7 هم‌اندیشی تعاملات علمی نخبگان ایران و عراق #مابک_با_مسئولان اتاق فکر برگزار شد اسفند 97
8 افطاری با سبو #مابک_با_ هم اتاق گفتگو برگزار شد خرداد 98
9 سفری از تهران به طهران #مابک_با_ هم اتاق گفتگو برگزار شد  خرداد 98
10 هم‌اندیشی یکپارچه‌سازی فرهنگی-اجتماعی مابک با جامعه #مابک_با_هم  اتاق فکر برگزار شد شهریور 98
11  مابک 2  #مابک_با_هم  دیدار با مسئولین در انتظار  آبان 98
12 مدیریت عملیات #مابک_با_هم اتاق گفتگو در انتظار  مرداد 98
13  سفر به گنبد گیتی #مابک_با_هم فرهنگ‌سازی عمومی در انتظار  مرداد 98
14  مجمع متخصصان ایرانی #مابک_با_مردم اتاق گفتگو در انتظار  شهریور 98
15 پذیرایی از میزبان  #مابک_با_مسئولان دیدار با مسئولین در انتظار  مهر 98
16 محفل عشاق جهان‌ دیده #مابک_با_هم  اتاق گفتگو در انتظار  مهر 98
17  نگاه صادرات به توسعه  #مابک_با_مسئولان دیدار با مسئولین در انتظار مهر 98
18  بیدارباش کودک درون #مابک_با_هم  اتاق گفتگو در انتظار  آبان 98
19  تهران در هشت هزار سالی که گذشت #مابک_با_هم  فرهنگ‌سازی عمومی در انتظار  آبان 98
20 نقش مابک در ترسیم ایران فردا #مابک_با_مسئولان  اتاق فکر در انتظار