سلسله رویدادهای مابک

سلسله رویدادهای مابک

موسسه ایران نالج در نظر دارد مجموعه رویدادهایی با حضور متخصصان ایرانی بازگشته به کشور (مابک) در حوزه های مختلف برگزار نماید. جهت آشنایی با رویدادهای آتی ما و همچنین رویدادهای برگزار شده، روی هر رویداد کلیک نمایید.

ردیف نام رویداد هشتگ دسته‌بندی وضعیت زمان
1 نشست صمیمی متخصصان ایرانی بازگشته به کشور #مابک_با_هم اتاق گفتگو برگزار شد مرداد97
2 پیاده‌روی عمومی متخصصین بازگشته #مابک_با_هم اتاق گفتگو برگزار شد مهر 97
3 بررسی دغدغه‌ها و مدون‌سازی چالش‌های مابک #مابک_با_ هم اتاق گفتگو برگزار شد آذر97
4 میهمانی مسافران سرزمین نوچ #مابک_با_ هم اتاق گفتگو برگزار شد  دی 97
5  عارضه یابی از صنایع استان یزد #مابک_با_مسئولین دیدار با مسئولین برگزار شد  بهمن 97
6 نشست تخصصی مسئولیت و برنامه حاکمیت برای مابک #مابک_با_مسئولین اتاق فکر برگزار شد  بهمن 97
7 هم‌اندیشی تعاملات علمی نخبگان ایران و عراق #مابک_با_مسئولین اتاق فکر برگزار شد اسفند 97
8 نشست بررسی ادبیات و تاریخ ایران #مابک_با_ هم اتاق فکر در انتظار بهمن 97
9 تشکیل زنجیره‌های تولید بومی های‌تک #مابک_با_ هم اتاق فکر در انتظار آبان 97
10 آموزش فرهنگ مصرف آب #مابک_با_مردم فرهنگ سازی عمومی در انتظار بهمن 97
11  زندگی عشایری و جذب توریست #مابک_با_مردم فرهنگ سازی عمومی در انتظار آبان 97
12 بازدید از آسایشگاه سالمندان #مابک_با_مردم فرهنگ سازی عمومی در انتظار بهمن 97
13 هوای پاک برای ایران #مابک_با_مردم فرهنگ سازی عمومی در انتظار اسفند 97
14 بازدید از روستاهای شهرستان بانه و بررسی وضعیت اشتغال زنان و مردان #مابک_با_مردم اردوهای جهادی و چالشی در انتظار مهر 97
15 بافت فرسوده و حوادث طبیعی #مابک_با_مردم اردوهای جهادی و چالشی در انتظار بهمن 97
16 نشست بررسی تطبیقی مناطق آزاد اقتصادی کشور #مابک_با_ مسئولان دیدار با مسئولین در انتظار آبان 97
17 بورس در زندگی مردم #مابک_با_ مسئولان دیدار با مسئولین در انتظار دی 97
18 آموزش مهارت‌های مدیریت مالی و حقوقی در ایران به نخبگان #مابک_با_ هم اتاق گفتگو در انتظار آبان 97
19 بازدید از کارخانه ارج و عارضه‌یابی شکست در صنعت #مابک_با_ مسئولان دیدار با مسئولین در انتظار آذر 97
20 عارضه‌یابی صنایع نساجی کشور #مابک_با_مسئولان دیدار با مسئولین در انتظار بهمن 97