متخصصان ایرانی بازگشته به کشور (مابک)

موسسه ایران نالج در نظر دارد مجموعه رویدادهایی با حضور متخصصان ایرانی بازگشته به کشور (مابک) در حوزه های مختلف برگزار نماید. جهت آشنایی با رویدادهای آتی ما و همچنین رویدادهای برگزار شده، روی هر رویداد کلیک نمایید.

جدیدترین اخبار مابک

همکاری با متخصصان ایرانی خارج از کشور

ما اعتقاد داریم ساختن ایرانی آباد و پیشرفته مستلزم مشارکت تمام ایرانیان سراسر جهان در قبال کشور خود می‌باشد. لذا بر آن هستیم تا با برقراری ارتباط بین متخصصان ایرانی خارج از کشور، زمینه انتقال تجربه بین‌المللی این افراد به داخل کشور را فراهم آوریم. لذا در صورت علاقه‌مندی به همکاری و اشتراک تجربیاتتان به شبکه همکاری با «متخصصان ایرانی خارج از کشور (ماخک)» بپیوندید.