مابک

موسسه ایران نالج در نظر دارد مجموعه رویدادهایی با حضور متخصصان ایرانی بازگشته به کشور (مابک) در حوزه های مختلف برگزار نماید. جهت آشنایی با رویدادهای آتی ما و همچنین رویدادهای برگزار شده، روی هر رویداد کلیک نمایید.

ردیف نام رویداد هشتگ دسته‌یندی وضعیت زمان
۱ نشست صمیمی متخصصان ایرانی بازگشته به کشور #مابک_با_هم اتاق گفتگو برگزار شد مرداد ۹۷
۲ پیاده‌روی عمومی متخصصین بازگشته #مابک_با_هم اتاق گفتگو برگزار شد مهر ۹۷
۳ بررسی دغدغه‌ها و مدون‌سازی چالش‌های مابک #مابک_با_هم اتاق گفتگو برگزار شد آذر ۹۷
۴ میهمانی مسافران سرزمین نوچ #مابک_با_هم اتاق گفتگو برگزار شد دی ۹۷
۵ عارضه یابی از صنایع استان یزد #مابک_با_مسئولان دیدار با مسئولین برگزار شد بهمن ۹۷
۶ نشست تخصصی مسئولیت و برنامه حاکمیت برای مابک #مابک_با_مسئولان اتاق فکر برگزار شد بهمن ۹۷
۷ هم‌اندیشی تعاملات علمی نخبگان ایران و عراق #مابک_با_مسئولان اتاق فکر برگزار شد اسفند ۹۷
۸ افطاری با سبو #مابک_با_ هم اتاق گفتگو برگزار شد خرداد ۹۸
۹ سفری از تهران به طهران #مابک_با_ هم اتاق گفتگو برگزار شد خرداد ۹۸
۱۰ هم‌اندیشی یکپارچه‌سازی فرهنگی-اجتماعی مابک با جامعه #مابک_با_ هم اتاق فکر برگزار شد شهریور ۹۸
۱۱ کنفرانس بین‌المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها #مابک_با_مسئولان دیدار با مسئولین برگزار شد آبان ۹۸
۱۲ چه نوع شرکتی ثبت کنیم؟ #مابک_با_ هم اتاق گفتگو برگزار شد آبان ۹۸
۱۳ دو دفتره‌ی مالی یعنی چه؟ #مابک_با_ هم اتاق گفتگو در انتظار آبان ۹۸
۱۴ مفاصا حساب یک کابوس برای مدیران مالی #مابک_با_ هم اتاق گفتگو در انتظار آذر ۹۸
۱۵ بایدها و نبایدهای مذاکره در ایران #مابک_با_ هم اتاق گفتگو در انتظار آذر ۹۸
۱۶ قوانین منابع انسانی از دیدگاه کارفرما #مابک_با_ هم اتاق گفتگو در انتظار آذر ۹۸
۱۷ مابک ۲ #مابک_با_ هم دیدار با مسئولین در انتظار دی ۹۸