سلسله رویدادهای مابک

سلسله رویدادهای مابک

موسسه ایران نالج در نظر دارد مجموعه رویدادهایی با حضور متخصصان ایرانی بازگشته به کشور (مابک) در حوزه های مختلف برگزار نماید. جهت آشنایی با رویدادهای آتی ما و همچنین رویدادهای برگزار شده، روی هر رویداد کلیک نمایید.

ردیفنام رویدادهشتگدسته‌بندیوضعیتزمان
1نشست صمیمی متخصصان ایرانی بازگشته به کشور#مابک_با_هماتاق گفتگوبرگزار شدمرداد97
2پیاده‌روی عمومی متخصصین بازگشته#مابک_با_هماتاق گفتگوبرگزار شدمهر 97
3بررسی اثرات روانشناختی مهاجرت در کودکان#مابک_با_ هماتاق گفتگودر انتظاردی 97
4زندگی عشایری و جذب توریست#مابک_با_ هماتاق فکردر انتظارمهر 97
5آموزش مهارت‌های مدیریت مالی و حقوقی در ایران به نخبگان#مابک_با_ هماتاق گفتگودر انتظارآذر 97
6نشست بررسی تطبیقی مناطق آزاد اقتصادی کشور#مابک_با_ هماتاق فکردر انتظاراسفند 97
7اتاق فکر ایجاد پلتفرم جامع توریسم#مابک_با_ هماتاق فکردر انتظاردی 97
8نشست بررسی ادبیات و تاریخ ایران#مابک_با_ هماتاق فکردر انتظاربهمن 97
9تشکیل زنجیره‌های تولید بومی های‌تک#مابک_با_ هماتاق فکردر انتظارآبان 97
10آموزش فرهنگ مصرف آب#مابک_با_مردمفرهنگ سازی عمومیدر انتظاربهمن 97
11نقش مطالعه و آگاهی در بالابردن فرهنگ عمومی جامعه#مابک_با_مردمفرهنگ سازی عمومیدر انتظارآبان 97
12بازدید از آسایشگاه سالمندان#مابک_با_مردمفرهنگ سازی عمومیدر انتظاربهمن 97
13هوای پاک برای ایران#مابک_با_مردمفرهنگ سازی عمومیدر انتظاراسفند 97
14بازدید از روستاهای شهرستان بانه و بررسی وضعیت اشتغال زنان و مردان#مابک_با_مردماردوهای جهادی و چالشیدر انتظارمهر 97
15بافت فرسوده و حوادث طبیعی#مابک_با_مردماردوهای جهادی و چالشیدر انتظاربهمن 97
16سیاست‌های ارزی در اقتصاد مقاومتی#مابک_با_ مسئولاندیدار با مسئولیندر انتظارآبان 97
17بورس در زندگی مردم#مابک_با_ مسئولاندیدار با مسئولیندر انتظاردی 97
18نشست تطبیقی با مسئولان صنایع و معادن#مابک_با_ مسئولاندیدار با مسئولیندر انتظارآبان 97
19بازدید از کارخانه ارج و عارضه‌یابی شکست در صنعت#مابک_با_ مسئولاندیدار با مسئولیندر انتظارآذر 97
20عارضه‌یابی صنایع نساجی کشور#مابک_با_مسئولاندیدار با مسئولیندر انتظاربهمن 97