کارگاه آموزشی مقاله‌نویسی (مقالات کمی و کیفی) جهت چاپ در مجلات معتبر بین‌المللی-دکتر کاوه مقدم

کارگاه آموزشی مقاله‌نویسی (مقالات کمی و کیفی) جهت چاپ در مجلات معتبر بین‌المللی-دکتر کاوه مقدم

سخنران: دکتر کاوه مقدم
سمت: دانشیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه هوستون
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشگاه صنعتی شریف
زمان: سه‌شنبه 28 خردادماه 1398، ساعت 14:00 تا 18:00
موضوع کارگاه: کارگاه آموزشی مقاله‌نویسی (مقالات کمی و کیفی) جهت چاپ در مجلات معتبر بین‌المللی
Essay writing workshop (quantitative and qualitative articles) for publication in prestigious intern

کارگاه آموزشی مقاله‌نویسی (مقالات کمی و کیفی) جهت چاپ در مجلات معتبر بین‌المللی – کاوه مقدم

کارگاه آموزشی مقاله‌نویسی (مقالات کمی و کیفی) جهت چاپ در مجلات معتبر بین‌المللی – کاوه مقدم

سخنران: کاوه مقدم
سمت: دانشیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه هوستون
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده ی مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
موضوع کارگاه: کارگاه آموزشی مقاله‌نویسی (مقالات کمی و کیفی) جهت چاپ در مجلات معتبر بین‌المللی

هنر و علم چاپ مقالات علمی- پروفسور مهدی طلوع

هنر و علم چاپ مقالات علمی- پروفسور مهدی طلوع

سخنران: پروفسور مهدی طلوع
سمت: استاد
دانشگاه/سازمان: دانشگاه استراوا
کشور: جمهوری چک
محل سخنرانی: دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تهران
زمان: یک‌شنبه 22 اردیبهشت‌ماه 1398، ساعت 11:00 تا 13:00
موضوع کارگاه: هنر و علم چاپ مقالات علمی
The art and science of publishing scientific articles

سومین کارگاه تصمیم گیری مشترک ایرانی- دکتر سمیرا رحیمی

سومین کارگاه تصمیم گیری مشترک ایرانی- دکتر سمیرا رحیمی

سخنران: دکتر سمیرا رحیمی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه مک‌گیل
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده‌ی علوم پزشکی دانشگاه تبریز
زمان: سه‌شنبه 17 اردیبهشت‌ماه 1398، ساعت 8:30 تا 13:00
موضوع کارگاه: سومین کارگاه تصمیم گیری مشترک ایرانی
3rd Iranian Shared Decision Making Workshop

پیش درآمدی بر کارآفرینی و نوآوری در مهندسی عمران با دیدگاه اقتصاد چرخشی- آقای علی وحیدی

پیش درآمدی بر کارآفرینی و نوآوری در مهندسی عمران با دیدگاه اقتصاد چرخشی- آقای علی وحیدی

سخنران: آقای علی وحیدی
سمت: دانشجو
دانشگاه/سازمان: دانشگاه دلفت 
کشور: هلند
محل سخنرانی: دانشگاه فردوسی مشهد
زمان: دوشنبه دوم اردیبهشت‌ماه 1398، ساعت 10:00تا11:30
موضوع کارگاه: پیش درآمدی بر کارآفرینی و نوآوری در مهندسی عمران با دیدگاه اقتصاد چرخشی
An Introduction to Entrepreneurship and Innovation in Civil Engineering from the Perspective of Rot

ساخت افزودنی پلیمرها: فناوری پخت لیزر- دکتر مریم امامی

ساخت افزودنی پلیمرها: فناوری پخت لیزر- دکتر مریم امامی

سخنران: دکتر مریم امامی
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه مک مستر 
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اراک
زمان: یک‌شنبه 25 فروردین ماه 1398، ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: ساخت افزودنی پلیمرها: فناوری پخت لیزر
Additive Manufacturing of Polymers Laser Sintering Technology

حفظ حریم خصوصی تجزیه و تحلیل داده ها-دکتر مینا شیخ علیشاهی

حفظ حریم خصوصی تجزیه و تحلیل داده ها-دکتر مینا شیخ علیشاهی

سخنران: دکتر مینا شیخ علیشاهی
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه آیندهون
کشور: هلند
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
زمان: دو‌شنبه 2 اردیبهشت ماه 1398، ساعت 12:30 تا 14:00
موضوع کارگاه: حفظ حریم خصوصی تجزیه و تحلیل داده ها
Privacy Preserving Data Analysis

ارزش نظریه نهادی برای درک و بهبود ارزیابی تحول دیجیتال در بهداشت و درمان- دکتر سعید اخلاقپور

ارزش نظریه نهادی برای درک و بهبود ارزیابی تحول دیجیتال در بهداشت و درمان- دکتر سعید اخلاقپور

سخنران: دکتر سعید اخلاقپور
سمت: عضو هیات علمی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کوئینز
کشور: استرالیا
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
زمان: یک‌شنبه 25 فروردین ماه 1398، ساعت 8:30 تا 10:00
موضوع کارگاه: ارزش نظریه نهادی برای درک و بهبود ارزیابی تحول دیجیتال در بهداشت و درمان
The Value of Institutional Theory for Understanding and Improving the Evaluation of Digital Transformation in Healthcare